Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand actuele berichten omtrent onze diensten.

Direct hulp nodig?

Neem contact met ons op om uw problemen samen op te lossen!

Wettelijke rente

Schadevergoeding bij te late betaling door uw debiteuren

Als een klant te laat betaalt, lijdt u schade over de periode die u ten onrechte niet over uw geld kunt beschikken. U kunt dit geld namelijk niet op de bank zetten of er mee investeren. Om dat verlies te compenseren, mag u rente in rekening brengen bij uw debiteur. De wet heeft hiervoor een percentage bepaalt. Maar u kunt zelf ook contractueel andere afspraken maken. Hieronder zetten we de mogelijkheden voor u op een rij.

De verschillen tussen wettelijke en contractuele rente

Wettelijke rente voor handelstransacties: Dit is de wettelijke rente die geldt voor transacties waarbij ondernemingen, overheidsinstanties of natuurlijke personen met een vrij beroep of bedrijf betrokken zijn. Deze rente wordt elk half jaar automatisch gewijzigd. De rentepercentages zijn te vinden op de website van De Nederlandsche Bank en in de maandberichten van de Europese Centrale Bank.

Wettelijke rente voor niet-handelstransacties: Dit is de wettelijke rente die van toepassing is op alle transacties waarbij een particulier of consument betrokken is. Deze rente wordt elk half jaar gewijzigd bij Algemene Maatregel van Bestuur en de hoogte ervan wordt gepubliceerd in het Staatsblad. Om al te grote veranderingen te vermijden, wordt een verlaging of verhoging beperkt tot twee procent.

Contractuele rente: In uw algemene voorwaarden of overeenkomsten met klanten kunt u een afwijkend rentepercentage opnemen als schadevergoeding bij betaling na de betalingstermijn. In dat geval spreken we van contractuele rente. Deze rente kan hoger liggen dan de wettelijke rente, maar niet lager. In dat geval treedt automatisch het wettelijke rentepercentage in werking. Heeft u geen contractuele afspraken gemaakt over rente, dan geldt automatisch het wettelijke rentepercentage.